کابل cat6 | کابل cat5

کابل شبکه

کابل شبکه بلدن شامل اقلام زیرمی باشد

  • کابل شبکه CAT 6 UTP
  • کابل شبکه CAT 6 FTP
  • کابل شبکه CAT 6 SFTP
  • کابل شبکه CAT 5 UTP
  • کابل شبکه CAT 5 FTP
  • کابل شبکه CAT 5 SFTP

 

کابل های کوآکسیال بلدن

  • کابل RG59
  • کابل RG6