مشخصات : پست فلزی 100 زوج بارانیPT- 100

 • پست فلزی 100 زوج بارانی
 • قابلیت استفاده در فضای باز
 • قابلیت نصب برروی سکوی بتونی و فلزی
 • دارای IP 55 بارانی
 • قابلیت اتصال 100 خط تلفن

مشخصات : PT- 200

 • پست فلزی 200 زوج بارانی
 • قابلیت استفاده در فضای باز
 • قابلیت نصب  برروی سکوی بتونی و فلزی
 • دارای IP 55 بارانی
 • قابلیت اتصال 200 خط تلفن

مشخصات : PT- 300

 • پست فلزی 300 زوج بارانی
 • قابلیت استفاده در فضای باز
 • قابلیت نصب  برروی سکوی بتونی و فلزی
 • دارای IP 55 بارانی
 • قابلیت اتصال 300 خط تلفن