نمایش دادن همه 44 نتیجه

نمایش 9 24 36

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 1متری LC-LC

۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 1متری SC-LC

۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 2متری LC-LC

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 2متری SC-LC

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 2متری SC-SC

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 3متری LC-LC

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 3متری SC-LC

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 3متری SC-SC

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 5متری LC-LC

۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 5متری SC-LC

۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس 5متری SC-SC

۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد فیبر نوری نگزنس امتری SC-SC

۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آداپتور فیبر نوری SC-SC SM Duplex

۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

آداپتور فیبر نوری نگزنس SC-SC SM Duplex

۲۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل فیبر نوری نگزنس 24 پورت N441.203

۶۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور سینگل مود

۱۸,۵۰۰ تومان

کابل فیبر نوری نگزنس 24 کور مالتی مود

۴۲,۰۰۰ تومان

کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور سینگل مود

۹,۰۰۰ تومان

کابل فیبر نوری نگزنس 8 کور مالتی مود

۱۷,۵۰۰ تومان

پچ پنل نگزنس 24 پورت CAT6 SFTP

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل نگزنس 24 پورت CAT6 UTP

۱,۳۸۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT6UTP تست پیرمننت (وارداتی)

۸,۷۸۴,۰۰۰ تومان
%10-
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 1 متری CAT6 UTP

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 10 متری CAT6 UTP

۱۱۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 2 متری CAT6UTP

۳۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 3 متری CAT6 UTP

۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 5 متری CAT6 UTP

۶۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس نیم متری CAT6 UTP

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه نگزنس CAT6 SFTP

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه نگزنس CAT6 UTP

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT 6 UTP PVC تست فلوک پیرمننت

۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT 6 UTP PVC تست فلوک چنل

۴,۷۲۷,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP تست پیرمننت

۱۰,۲۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT6 SFTP تست چنل

۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT6 UTP مس

۳,۱۱۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس cat6 sftp

۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان

کابل شبکه اوت دور نگزنسCAT 6 SFTP مس 1JACKET

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه اوت دور نگزنسCAT 6 SFTP مس 2JACKET

۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه اوت دور نگزنسCAT6SFTPتست فلوک پیرمننت 2JACKET

۷,۳۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه اوت دور نگزنسCAT6SFTPتست فلوک چنل 1JACKET

۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کابل شبکه نگزنس CAT 6 SFTP LSZH

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

کابل شبکه نگزنس CAT 6 UTP LSZH

۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان

کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور مالتی مود

۲۱,۰۰۰ تومان

کابل فیبر نوری نگزنس 12 کور سینگل مود

۱۱,۵۰۰ تومان