نمایش دادن همه 82 نتیجه

نمایش 9 24 36

کادر و حلقه دیپلمات لگراند

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تستر کابل شبکه فلوک نتورکز DSX-5000

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ترانكينگ لگراند 50*105

۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کادر 2 ماژول ترانک لگراند درب 85

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کادر 4 ماژول ترانک لگراند درب 85

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کادر 6 ماژول ترانک لگراند درب 85

۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کادر 8 ماژول ترانک لگراند درب 85

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل ام تی نت CAT24 پورت MTNET

۵۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT6 UTP 24 PORT

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT6 UTP 48 PORT

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT6 UTP 16 PORT

۶۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT5 UTP 16 PORT

۶۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT5 UTP 24 PORT

۷۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل بی ام بی CAT5 UTP 48 PORT

۹۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پیچ و مهره رک

۱۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه PKS CAT6 مدل 2022

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت شبکه CAT7

۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه PKS CAT 6 مدل 2017

۲۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه PKS CAT 6 مدل 2063

۲۴,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه PKS CAT 3 مدل 2006

۱۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زاویه تخت ترانکینگ لگراند 50*105

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زاویه خارجی ترانکینگ لگراند 50*105

۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زاویه داخلی ترانک لگراند 50*105

۳۷,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سه راهی ترانکینگ لگراند 50*105

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قطعه اتصال بدنه ترانکیگ لگراند

۶,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

قطعه اتصال ترانکینگ لگراند درب 85

۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

مسدود کننده ترانکینگ لگراند عرض 105

۱۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پاور ماژل 8 پورت

۲۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل نگزنس 24 پورت CAT6 SFTP

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل نگزنس 24 پورت CAT6 UTP

۱,۳۸۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون باکس شبکه CAT 6 UTP تک پورت

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون باکس شبکه CAT 6 UTP دو پورت شاتر دار

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز شبکه توکار لگراند CAT6 UTP تک پورت

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز شبکه توکار لگراند CAT6 UTP دو پورت

۱۳۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز شبکه روکار لگراند CAT6 UTP دو پورت

۱۶۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 1 متری CAT6 UTP

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 10 متری CAT6 UTP

۱۱۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 2 متری CAT6UTP

۳۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 3 متری CAT6 UTP

۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس 5 متری CAT6 UTP

۶۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نگزنس نیم متری CAT6 UTP

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز شبکه روکار لگراند CAT6 UTP تک پورت

۱۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت شبکه امپ CAT 6 SFTP

۴۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 5 متری بی ام بی CAT6 UTP

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت شبکه امپ CAT6UTP

۱۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 10 متری بی ام بی CAT6 UTP

۱۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه نگزنس CAT6 SFTP

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 1متری بی ام بی CAT6 SFTP

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نیم متری بی ام بی CAT6 UTP

۲۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 1 متری بی ام بی CAT6 UTP

۴۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 5متری بی ام بی CAT6 SFTP

۱۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 2 متری بی ام بی CAT6 SFTP

۶۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 2 متری بی ام بی CAT6 UTP

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 3 متری بی ام بی CAT6 SFTP

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد 3 متری بی ام بی CAT6 UTP

۵۶,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد نیم متری بی ام بی CAT6 SFTP

۳۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سوکت شبکه بی ام بی CAT6 SFTP

۶۳۷,۵۰۰ تومان
%15-
افزودن به سبد خرید

سوکت شبکه بی ام بی CAT6 UTP

۴۶۷,۵۰۰ تومان
%15-
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه بی ام بی CAT6 SFTP

۸۵,۰۰۰ تومان
%15-
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه نگزنس CAT6 UTP

۴۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل 24 پورت لگراندCAT6 UTP

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ پنل24 پورت لگراند CAT 6 SFTP

۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند 1 متری CAT6 UTP

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند 2 متری CAT6UTP

۳۲,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند 3 متری CAT6 UTP

۳۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند 5 متری CAT6 UTP

۶۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند نیم متری CAT6 UTP

۱۹,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پچ کورد لگراند 10 متری CAT6 UTP

۱۱۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز تلفن باریک لگراند

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز تلفن پهن لگراند

افزودن به سبد خرید

پریز روکار شبکه

افزودن به سبد خرید

نگه دارنده کابل شبکه AMP (کیبل منیجمنت)

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون تلفن لگراند باریک

۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه بی ام بی CAT6 UTP

۵۹,۵۰۰ تومان
%15-
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه لگراند CAT6 SFTP پهن

۱۴۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه لگراند CAT6 SFTP باریک

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه لگراند CAT6 UTP پهن

۸۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کیستون شبکه لگراند CAT6 UTP باریک

۵۳,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز برق سفید لگراند

۲۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز برق سفید لگراند وارداتی

۷۸,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز برق قرمز لگراند وارداتی

۸۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پریز برق قرمز لگراند

۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

تجهیزات شبکه

انواع تجهیزات شبکه چیست و چه کاربردهایی دارد؟ برای راه‌اندازی یک شبکه به چه ابزاری نیاز خواهد بود؟ پیش در حالت کلی ، تجهیزات‌شبکه به انواع گوناگونی تقسیم می‌شوند که هر یک کاربرد و ویژگی‌های خاصی دارند. بر همین اساس تخصص‌های پسیوکار شبکه و اکتیوکار شبکه وجود دارد که هر کدام دارای وظیفه خاصی در هنگام راه‌اندازی  ونگهداری از تجهیزات‌شبکه هستند.

مطالعه بیشتر

تمامی وسایل و تجهیزاتی که وظیفه انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر در شبکه را بر عهده دارند، تجهیزات پسیو شبکه نامیده‌ می‌شوند. تجهیزاتی مانند کابل شبکه، رک شبکه، داکت و … . تجهیزات‌شبکه به 2 نوع زیر تقسیم بندی می شوند که عبارتند از ؛

 • تجهیزات غیر فعال شبکه (پسیو) : عملکرد این تجهیزات بدون نیاز به توان الکتریکی برق صورت می گیرد. این تجهیزات عبارتند از : انواع کابل ،کانکتورها و اتصالات ، داکت یا کانال و انواع رک.
 • تجهیزات فعال شبکه (اکتیو): تجهیزاتی هستند که به جریان الکتریکی برق نیاز دارند. این تجهیزات عبارتند از: کارت شبکه  (NIC)، سوئیچ (switch)، مسیریاب (Router)، دیوار آتش (Firewall)، مبدل فیبر نوری (Media Convertor)و پرینت سرور (Print server)

انواع تجهیزات‌شبکه چیست ؟

به تمام تجهیزات سخت‌افزاری که برای نصب و راه‌اندازی شبکه رایانه‌ای به آن‌ها نیازمند هستید تجهیزات‌شبکه گفته می‌شود. امروزه تجهیزات‌شبکه در تمام سازمان‌ها اهمیت بسیار ویژه‌ای پیدا کرده است؛ زیرا در هر سازمان باید شبکه‌های رایانه‌ای کارآمد و مناسبی ایجاد شود تا بتوان بیش‌ترین استفاده را از این سیستم‌ها برد. برای درک اهمیت تجهیزات‌شبکه و مفهوم آن، بهتر است پیش از هر چیز، تعریفی مختصر از شبکه ارائه دهیم. شبکه یا همان network به مجموعه‌ای از رایانه‌ها، سخت‌افزارها و یا نرم‌افزارها گفته می‌شود که برای برقراری ارتباط بین کاربران به یکدیگر متصل می‌شوند.

با استفاده از شبکه می‌توان تمام محدودیت‌های جغرافیایی برای اتصال کاربران را از بین برده و از منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به صورت مشترک استفاده کرد. علاوه بر این با استفاده از شبکه می‌توان اطلاعات را سریع‌تر و دقیق‌تر میان کاربران انتقال داد. همچنین برقراری ارتباط از طریق شبکه امنیت را نیز افزایش خواهد داد. تجهیزات مورد نیاز برای برقراری شبکه و ارائه خدمات شبکه، به صورت کلی می‌توان به دو دسته اکتیو و پسیو دسته‌بندی کرد. هر یک از این دو ویژگی‌ها و خصوصیات مربوط به خود را دارند.

تجهیزات پسیو شبکه (غیر فعال)

 • کابل کواکسیال
 • کابل های(Twisted Pair)
 • کابل فیبر  نوری
 • آنتن وایرلس (بیسیم) 
 • پچ پنل
 • رک شبکه

تجهیزات اکتیو شبکه (فعال)

 • کارت شبکه (Network Interface Card)
 •  اکسس پوینت
 • سوئیچ شبکه
 • روتر
 • مودم
 • پرینت سرور (نصب پرینتر در شبکه) 

تجهیزات‌شبکه همه آن چیزی است که برای راه اندازی یک شبکه رایانه‌ای نیاز است. امروزه شبکه و تجهیزات وابسته به آن در سازمان ها و نهاد های بزرگ و کوچک ، جایگاه خاص و ویژه ای دارد. هر سازمان و اداره باید شبکه هایی با کارایی مناسب و بستر قوی برای خود راه اندازی کنند تا بتوانند حداکثر استفاده از سیستم شبکه را داشته باشد.

تامین و توزیع تجهیزات‌شبکه

بازرگانی پاناتل به عنوان یکی از بزرگترین تامین کننده های تجهیزات‌شبکه در بازار شبکه کشور ، تمامی تجهیزات پسیو را برای شما مشتریان گرامی با بهترین و برترین کیفیت ممکن در بازار شبکه تهیه و توزیع می کند .

 

بستن